Privacy policy

PRIVACYBELEID ONLINE BIEDEN

MAARTENMakelaardij hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en voldoen aan het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars.

In dit Privacybeleid Online Bieden kunt u vinden hoe wij met uw gegevens omgaan, die expliciet gelden voor het Online Bieden-systeem van MAARTENMakelaardij. Dit privacybeleid geldt in aanvulling op het Algemene Privacyreglement van de Vereniging VBO Makelaars.

Graag verzoeken wij u het Privacybeleid Online Bieden goed door te nemen.

Waarom verwerken wij de gegevens?
MAARTENMakelaardij verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met bieders en kopers, in het kader van het Online Bieden-systeem.

MAARTENMakelaardij gebruikt de gegevens om contact op te nemen indien door een gebruiker een bod is uitgebracht, voor het opmaken van een eventuele koopovereenkomst en om de website goed te laten functioneren en eventueel te verbeteren. Daarnaast leggen we in de database van onze website ook uw contactgegevens vast bij het plaatsen van een bod, zodat we u o.a. op de hoogte kunnen houden wanneer er een nieuw bod geplaatst wordt. Bij het plaatsen van een eventueel bod wordt uw woonplaats en de hoogte van het bod weergegeven op de website van MAARTENMakelaardij.

Welke gegevens worden verwerkt?

Met het aanmaken van een account verstrekt u de onderstaande persoonsgegevens aan ons:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;

Op het moment dat er sprake is van een winnend bod, worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Geboden koopsom;
  • Gewenste voorwaarden (denk hierbij aan ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring);
  • Gewenste transportdatum;
  • Eventuele overige voorbehouden.

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken?
Alleen medewerkers van MAARTENMakelaardij, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens.
Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming met dit Privacybeleid Online Bieden MAARTENMakelaardij, het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG) is.

Kloppen de gegevens niet?

De gebruiker heeft het recht om (met redelijke tussenpozen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot MAARTENMakelaardij (info@maartenmakelaardij.nl).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van bieders worden niet langer dan één jaar na de laatst uitgebrachte bieding bewaard. Gegevens van kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Voor het bewaren van de datagegevens via de website verwijzen wij je door naar BlackDesk Creative Marketing.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij MAARTENMakelaardij. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 010-8181487 of mailen naar info@maartenmakelaardij.nl.

Mobiel_icon Praatwolken Arrow-left SVG_brochure SVG_fotografie SVG_internet SVG_plattegrond SVG_socialnework SVG_tekoopTE KOOP Ster Brochure Huis PC